Ochrana nočního ovzduší

je dosud velmi podceněna, přestože životní prostředí je v noci narušeno mnohem více než ve dne. Pro většinu živočichů je noc dobou jejich hlavní aktivity a tmu (při měsíčku mírnou, jindy hlubší) pro svůj život potřebují. Tmu ale potřebují i denní živočichové, kteří v noci spí. K nim patří i člověk. Tma je pro zdraví potřebná neméně než světlo, jak prozrazují nové výzkumy i jak vlastně dávno víme, jen jsme o tom většinou nepřemýšleli (důkladné recetní podklady k rozvaze viz zde).

Přírodní noční prostředí je znečišťováno umělým osvětlováním. V nějaké míře je to jistě nezbytné, nebo alespoň lidem velmi milé, např. posvítit si někde trochu na cestu.

Není ale už potřeba svítit i daleko od ní, na vzdálené kopce a do nebe. Takové světlo velmi vadí, zabíjí nesmírná kvanta hmyzu (až na komáry, ti na ně sotva dbají, zato ostatního nočního hmyzu za poslední půlstoletí ubylo snad na desetinu), mate ptáky, oslňuje, ruší spánek. Je to světlo zbytečné, protože dnešní technika (méně dokonale i ta stará, viz železnice) umožňuje svítit jen tam, kam si přejeme: vhodnými směry dolů.

Není také nutné svítit pořád všude a celou noc naplno. Světlo samo v liduprázných prostorách nijak nepomáhá např. proti kriminalitě, naopak. Tam, kde je nějaké svícení i pozdě v noci potřeba, jej lze mít jen slabé, při malém provozu to úplně stačí. Opět, technika nabízí řadu řešení, jak na to. Šetří se tím životní prostředí přímo i nepřímo, totiž úsporami elektřiny.

Takové přístupy se ale plně uplatňují jen tam, kde to vyžaduje zákon. Např. od roku 2000 v desetimiliónové italské Lombardii a postupně v devíti dalších regionech. Dnes platí v polovině Itálie, jak pokud jde o rozlohu, tak i o obyvatelstvo. Od roku 2007 jsou závazné v celém Slovinsku. Platí i v řadě italských a amerických měst a vesnic. Aby byly samozřejmé i u nás, musely by se také dostat do zákona.

Jedinou šanci k tomu nabízí zákon o ochraně ovzduší. Zahrnutí uměle přidávaného nočního světla mezi znečišťující látky je zcela přirozené. Má-li se tento typ (velmi vážného) znečištění snižovat, místo aby rychle rostl jako dosud, je potřeba na světlo pohlížet právě takto.

Nekomentovaný návrh si můžete přečíst jako pdf soubor (podstatný je precedens z Lombardie), dalším dokumentem jsou stručné otázky a odpovědi ohledně něj (FAQ) (též jako MSword soubor). Pro podrobné studium lze použít verzi samotného návrhu s podrobně komentovanými body.

Jiné stručné shrnutí důvodů, proč takovou legislativu přijmout, obsahuje koncept csop_noc.htm. Lze užít i podrobnější důvodovou zprávu z roku 2003. Rozsáhlým zdrojem informací je závěrečná zpráva grantu MŽP (VaV/740/3/03).