Zachraňme noc
Zhoršování řady složek prostředí se podařilo zastavit a nastoupit trend opačný. Noční prostředí se ale kazí dál.

Výzva Parlamentu České republiky, prosinec 2003

Zásadní kvalitou noci je tma. Tma, která se liší v mělkých nocích letních a hlubokých zimních, v novoluní a v obdobích kolem úplňku. Rytmus střídání dní a nocí je podstatný pro živou přírodu i pro nás.

Taková tma je ale už nedostupná. Na vině není ani tak samotná skutečnost, že osvětlujeme cesty ve svých sídlech, jako to, že svítíme i zcela nežádoucími směry do dáli. Většinou celou noc naplno, i v místech, kde je tehdy svícení zbytečné.

Škodlivých důsledků je řada. Půvabná česká krajina, venkovská i městská, se během stmívání ztrácí. Nápadné se stanou jen lampy (odborně svítidla). Krajinný ráz je ten tam. Starší lidé přestanou vidět na cestu, vinou oslnění. Nejsou se schopny rozmnožovat světlušky, nenajdou se. Spolu s hvězdami tak z měst již téměř zmizely a s nimi i kouzelné noční pohledy, ovlivňující předchozí generace lidstva.

Většina živočichů je závislá na tmě, až tehdy se stanou aktivními, den tráví v úkrytu. Dnes ji najdou už jen v hustém lese.

Zdáli viditelné lampy matou migrující ptáky (malé druhy táhnou v noci). Počet ptáků, kteří migraci dokončí, se tak snižuje. Ještě fatálnější jsou lampy pro noční hmyz. Jeho populace jsou jejich vinou ve městech drasticky snížené. Na hmyzu jsou ale závislé celé ekosystémy. Už jediná venkovská lampa vychytá jepice z kilometru potoka a tím sebere potravu pstruhům.

Stále více lidí trpí poruchami spánku. Tma na spánek se dosud bere jako samozřejmost, kterou ale dávno není. Lidé se budí už svitem měsíce. Z lamp dopadá do oken, vodorovně i směrem nahoru, světla běžně desetkrát i stokrát více.

Žádáme vás proto, abyste dalšímu zhoršování nočního ovzduší zabránili. Světová praxe ukazuje, že k tomu jsou nezbytné tři požadavky na nové a rekonstruované osvětlení:

1.      zakázat svícení jinam než dolů,

2.      stanovit limity pro množství světla,

3.      vyžadovat tlumení či vypínání osvětlení, až opadne nejsilnější večerní provoz.

Současně vás žádáme, abyste požadovali urychlenou nápravu v těsném okolí nejohroženějších lokalit,  rezervací a přírodních památek. K tomu stačí další tři požadavky:

1.      zaclonit lampy, aby směrem do rezervací přestaly silně svítit,

2.      vypínat v pozdní noci osvětlení, které pro bezpečnou dopravu není nezbytné,

3.      dát obcím pravomoc, aby mohly zajistit v naléhavých případech nápravu dříve, než staré lampy doslouží.

Tato pravidla jsou obsažena v pozměňovacím návrhu, který do zákona o ochraně ovzduší vkládá novou hlavu „Ochrana nočního ovzduší“. Prosíme vás proto o jeho podporu. Pomůžete tím i práci tisíců členů našeho Českého svazu ochránců přírody.