Hodina Země24. března 2018 od 20.30 do 21.30

Hodina Země 2019Klima už jsme změnili, teď se pojďme změnit my.

Děkujeme

Hodina Země 2018 již proběhla, děkujeme všem za účast! V České republice se zapojilo 113 obcí (včetně 16 z 26 statutárních měst), 11 památek, 83 firem, proběhlo 19 veřejných akcí a k akci se přihlásilo stovky jednotlivců. Projděte si fotografie ze zhasnutých míst. Hodina Země 2018 v číslech.

Příští rok opět zhasneme na podporu ochrany klimatu v sobotu 30. března 2019 ve 20.30.

Hodinou Země to ale jen začíná - co můžete udělat pro planetu po celý rok?

  • Spočítejte si vaši osobní uhlíkovou stopu pomocí jednoduché a přehledné kalkulačky a dle výsledku změňte svůj životní styl, aby byl přátelštější vůči klimatu!
  • Aktivně se zapojte do místního ekologického hnutí, uspořádejte s přáteli osvětovou akci i ve vašem městě. Chcete poradit? Zeptejte se nás.
  • Přidejte si Hodinu Země ČR na Facebooku a sledujte aktuality z oblasti ochrany klimatu.

Hodina Země - společně pro planetu

Vítejte na stránkách Hodiny Země – celosvětové akce, která má za úkol zvýšit povědomí o klimatických změnách.

Zhasnutím světel chceme vyslat jasný signál – člověkem způsobené klimatické změny jsou problém, o kterém nejen víme, ale také se chceme aktivně podílet na jeho řešení. Do akce se zapojují obce, firmy i jednotlivci. Hodinou to ale jen začíná, stanovte si svůj klimatický závazek. Tím může být přechod na obnovitelné zdroje energie v obci, či snižování uhlíkové stopy v domácnosti.

Mapa účastníků Hodiny Země 2018

Načítám mapu…

Co je hodina Země?

Hodina Země je každoroční mezinárodní akce zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (World Wildlife Fund, zkráceně WWF). První ročník se konal v roce 2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí. Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu v měsíci březnu.

Klimatický systém Země se razantně mění a dopady pociťujeme stále více i u nás doma. Abychom odvrátili největší problémy, musíme výrazně proměnit naše chování a fungování celé společnosti. Potřebujeme skutečně začít šetřit s energiemi, větší podíl energie získávat z obnovitelných zdrojů a skončit s pálením fosilních paliv, které ke změně klimatu přispívají nejvíc. Protože část času na zlepšení jsme už ztratili, musíme naše domovy připravit na častější povodně, sucha nebo letní vlny vedra, které změna klimatu přináší.

Celkem 17 z 18 nejteplejších let se objevilo od roku 2001. Rychlost růstu teplot se navíc v posledních letech zvyšuje.Významným dopadem klimatický změn je nedostatek vody. Sucho se stává problémem nejen u nás, ale zejména v rozvojových zemích. Cílem kampaně je tak mimo jiné upozornit na to, jak naše každodenní spotřebitelské chování ovlivňuje životní prostředí po celém světě. Klimatickým závazkem, který mohou přijmout instituce i jednotlivci, jsou tedy i cílené úspory vody. Nejen té, která teče v našich kohoutcích, ale zejména vody spotřebované na pěstování a výrobu potravin.

Změna klimatu se dotkne nás všech a k odvrácení jejich nejhorších dopadů musíme svým dílem přispět všichni. Alespoň symbolicky to můžeme udělat právě na Hodinu Země, kdy na šedesát minut zhasneme byty, domy, památky a firmy.

Sami jako jednotlivci změnu klimatu odvrátit nedokážeme. Musíme se spojit na úrovni jednotlivých obcí nebo měst a hledat řešení, jak naše domovy ochránit před extrémy počasí, a jak snížit emise skleníkových plynů, které jsou příčinou změny klimatu.

Svůj díl musí splnit i stát. Česká republika v říjnu 2017 konečně, jako poslední země EU, ratifikovala důležitou klimatickou Pařížskou dohodu. Poprvé v dějinách smlouva zavazuje průmyslové i rozvojové země, aby skutečně začaly chránit společné klima. Zároveň ale bohaté země musí přispět na pomoc nejchudším regionům světa odvracet tvrdé dopady změny klimatu.

Právě teď nastal čas, aby se i Česko začalo měnit, pokud chceme skutečně udržet oteplování planety v alespoň relativně bezpečných mantinelech.

V České republice se k akci v roce 2017 připojilo na 90 měst, obcí památek a další subjekty. Na celém světě se zapojilo 187 zemí, zhaslo 3000 významných památek a připojilo se miliony jednotlivců a organizací. www.earthhour.org

Klima jsme už změnili, teď se pojďme změnit my.

Kontakty

Obracejte se na nás se svými dotazy!

Email: hodinazeme@veronica.cz

Facebook: www.facebook.com/hodinazemecr

Petr Ledvina

Koordinátor kampaně Hodina Země

hodinazeme@veronica.cz

RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.

ředitelka Ekologického institutu Veronica, odborná garantka programů na ochranu klimatu a k efektivnímu využívání energie

yvonna.gailly@veronica.cz

777 323 792

Hana Machů

mediální koordinátorka Hodiny Země, propagace

hana.machu@veronica.cz

tel: 739 569 264

Ekologický institut Veronica

ZO ČSOP Veronica

Panská 9, 602 00 Brno

www.veronica.cz

tel. 542 422 750

Partneři a dárci

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 Hodinu Země podporuje Český svaz ochránců přírody Hodinu Země podporuje Český svaz ochránců přírody

Hlavní pořadatel Hlavní pořadatel